עמוד:57

Give examples for each of the following . C Pay attention to the new words in bold . things that are important to you . 1 things you need when you go on a journey . 2 ideas for saving money . 3 questions you would like to ask a pilot . 4 facts about your country . 5 NAMES OF JOBS D Match the names of the jobs to the pictures 1 below . Use your Glossary to help you . lawyer . 1 chef . 2 pilot . 3 truck driver . 4 police officer . 5 dancer . 6 teacher . 7 doctor . 8 musician . 9 g . 1 תנו דוגמאות . שימו לב למילים המודגשות . أعطوا أمثلة . انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة . התאימו את העבודות לתמונות . لائموا المهن والحرف للصور . . With a partner, ask and answer the questions 2 שאלו וענו על השאלות . ? What do you think is the best job ? Why إسألوا وأجيبوا عن السؤالين . 54 Workbook, page › a d h c gf b e i 57 2 PART 2 UNIT

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר