עמוד:56

Word Power A Match the sentences to the pictures . Pay attention to the new words in bold . The pilots are talking to each other . . 1 Rami drinks tea without sugar . . 2 The tourists are getting on the plane . . 3 Ann is saving money for a new bike . . 4 The birds are flying high in the sky . . 5 התאימו את המשפטים לתמונות . שימו לב למילים המודגשות . لائموا كلّ جملة لصورة . انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة . Choose the correct answer . Pay B attention to the new words in bold . When you hear great news , you are … . . 1 a . happy b . sad It was a slow trip . It took us a … time to get home . . 2 a . short b . long You can catch a … . . 3 a . ball b . river The flight to New York was about … . . 4 a . 10 kilos b . 10 hours It is a fact that the sun rises in the … . . 5 a . east b . west בחרו את התשובה הנכונה . שימו לב למילים המודגשות . إختاروا الإجابة الصحيحة . انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة . b a e d c 56

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר