עמוד:55

. 3 The Flight It was a slow journey . The weather was bad and the plane broke down 4 many times . But the pilots didn’t give up . They flew their plane around the world in 505 days . אנרגיה סולארית / طاقة شمسية solar energy 5 . 4 An Important Journey Why was this journey important ? It showed the world that we can use solar energy 5 to f ly around the world . And that is great news ! It means that we can use clean energy to get from place to place . התקלקל / تعطّلت broke down 4 סביבה / بيئة environment 6 חשמל / كهرباء electricity 7 . 5 Clean Energy Today, more and more people want to use solar energ y . They like the fact that solar energy is good for the environment 6 . They also like the fact that solar energy is going to save them a lot of money on electricit y 7 ! Why do people like solar energy ? Choose the correct answer . It is clean / dirty energy . . 1 They are going to save a lot of time / money . . 2 Why was it a slow journey ? Choose the TWO correct answers . למה המסע היה איטי ? בחרו שתי תשובות נכונות . لماذا كانت الرحلة بطيئة؟ إختاروا إجابتين صحيحتين . . a . The pilots gave up a few times b . The weather wasn’t good . with the plane . ( בעיות / مشاكل ) c . There were many problems What is great news ? Choose the correct answer . מהן החדשות הטובות ? ما هي الأخبار الجيدة؟ . a . We can use clean energy to fly around the world b . We do not need a plane to fly around the world . מדוע אנשים אוהבים אנרגיה סולארית ? בחרו את התשובה הנכונה . لماذا يفضّل الناس الطاقة الشمسية؟ إختاروا الإجابة الصحيحة . 2 PART 2 UNIT 55

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר