עמוד:54

NOW READ C Look at the title, the headings and 1 the pictures in the article . What do you think the pilots did ? Read the article and find out if you 2 were correct . While reading, answer the questions for each part . הסתכלו על הכותרת, כותרות המשנה והתמונות . מה לדעתכם עשו הטייסים ? أنظروا إلى العنوان، العناوين الثانوية والصور . ماذا، حسب رأيكم، عمل الطيّاران؟ קראו וגלו אם צדקתם . בעת הקריאה, ענו על השאלות . إقرأوا واكتشفوا إذا كان الحقّ معكم . وخلال القراءة، أجيبوا عن الأسئلة . אנרגיה, כוח / طاقة، قوة energy 2 קולטים ( לוחות ) סולאריים / ألواح شمسية solar panels 3 . 2 The Plane How did the pilots do it ? They used the energ y 2 of the sun . Look at the picture of their plane . Do you see its wings ? There are solar panels 3 on these wings . These panels catch the energ y of the sun . They give the plane the energ y to f ly . Choose the correct answer . The solar panels catch the energy of the wings / sun . . 1 The solar panels give the plane the energy to fly / catch . . 2 בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . Flying with the Help of the Sun Pilots Bertrand Piccard and דלק / وقود André Borschberg 1 fuel . 1 The Pilots In 2015 - 2016, two pilots from Switzerland did something amazing . They f lew a plane around the world w ithout using any fuel 1 . Answer the questions . Where did the pilots come from ? . 1 When did they fly around the world ? . 2 ענו על השאלות . أجيبوا عن السؤالين . 54

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר