עמוד:48

44 Workbook, page › WORDS THAT SOUND THE SAME Some words sound the same but have D different meanings . They are also spelled differently . Choose the correct word for each picture . יש מילים שנשמעות אותו הדבר אך יש להן משמעויות שונות . גם האיות שלהן שונה . توجد كلمات تُسمَع نفس الشيء ولكنها ذات معانٍ مختلفة . كذلك تختلف تهجئتها . בחרו את המילה הנכונה . إختاروا الكلمة الصحيحة . eye / bye / buy which / witch sea / see flower / flour son / sun 4 1 5 2 6 3 ESPELL IT ! Some words in English have a silent letter – one that we write but don’t hear when we say the word out loud . For example, island has a silent s . › Spell It ! Rules, page 163 Which letters in these words are silent ? walk 6 . wrong . 1 night 7 . white . 2 castle 8 . know . 3 lamb 9 . light . 4 listen 10 . when . 5 48

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר