עמוד:35

2 Reading a Story GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ . With a partner, talk about the pictures 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I’d love to see … But it’s … I don’t like … Let’s … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصور . B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . 34 Workbook, page › NEW Words anyone understandsafe ( adj ) tiredhouse rescue ( v ) arrive finally a few the other side ( I’m ) fine make it ( to somewhere ) at last do something Workbook, page 35 › wet 1 climb ( v ) freezing cold give up people weatherleave mountaingo back ice 35 1 UNITPART 4

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר