עמוד:33

1 part NOW READ ( PART 1 ) Read Part 1 of the story . Who is Ernest C קראו את החלק הראשון . מיהו ארנסט שקלטון ? מה קרה ? Shackleton ? What happened to his ship לספינה שלו ? إقرأوا الجزء الأول . من هو إرنست شاكليتون؟ ماذا حدث لسفينته؟ ראש / رئيس leader 1 August 8, 1914 Ernest Shackleton and 27 sailors are leaving London . 1 They are going to the South Pole . Their ship is very strong . Two days later … The sailors see ice for the first time . 4 Let’s hope the ship is strong enough . November, 1914 Shackleton and his 2 sailors first stop at the island of South Georgia . They are having a lot of fun . 3 December 5, 1914 Shackleton’s ship is on the way to the South Pole . Look at all that ice ! Hello ! My name is Ernest Shackleton . I am the leader 1 of the expedition . Our next stop is the South Pole . I can’t wait to get there ! Smile ! t o Th e s o u t h p o l e ➔ 33 1 UNITPART 4

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר