עמוד:32

Reading a Story to ) משלחת / بعثة ( You are going to read a true story about Ernest Shackleton’s expedition . ) הקוטב הדרומי / القطب الجنوبي ( the South Pole GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ . With a partner, talk about the pictures 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I’d like to visit … … I’d love to see … I don’t like … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصورتين . 4 PART B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . NEW Words enough soon worried smile ( v ) ship strongquickly sailorisland leave go back the first timeon the way take a picturelet’s hope let’s wait and see Workbook, page 31 › can’t wait dangerous have fun ice still sea Workbook, page 30 › The South Pole 2 1 32

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר