עמוד:30

Comparison with Adjectives : Superlatives We use the and a superlative adjective when we compare three or more people, places or things that are different . אנחנו משתמשים בשם תואר בצורת ה - superlative כאשר משווים בין שלושה או יותר אנשים, מקומות או דברים שונים . تُستعمل صفة بصيغة superlative لمقارنة ثلاثة أشخاص، أماكن أو أشياء مختلفة أو أكثر . . If the adjective is short, we add - est to it אם שם התואר קצר, מוסיפים לו est - . إذا كانت الصفة قصيرة، فتضاف لها est - . the + adjective + est Bangkok is one of the hottest cities in the world . If the adjective is long, we use the most / the least . אם שם התואר ארוך, משתמשים ב - the most / the least . إذا كانت الصفة طويلة، فتُستعمل the most / the least . the most / the least + adjective Moscow is one of the most amazing cities to visit . Exceptions : good – better – best bad – worse – worst Translate the sentences into your language . D Bangkok is one of the hottest cities in the world . . 1 Moscow is one of the most amazing cities to visit . . 2 יוצאים מן הכלל : many – more – most حالات استثنائية : far – further – furthest תרגמו את המשפטים . ترجموا الجمل . Compare the weather in the two cities below . C השוו וכיתבו משפטים עם שמות התואר בצורת Write sentences with comparative adjectives . . comparative قارنوا فاكتبوا جملاً مع الصفات بصيغة comparative . It’s cloudier in London than in Tel Aviv . cloudy, rainy, cold LONDONTEL AVIV sunny, hot, dry Workbook, page 28 › Grammar Spelling Rules, page 160 › 30

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר