עמוד:29

I think a sunny day is better than a rainy day . Me, too ! Grammar Comparison with Adjectives : Comparatives We use a comparative adjective when we compare two people, places or things that are different . אנחנו משתמשים בשם תואר בצורת ה - comparative כדי להשוות בין שני אנשים, מקומות או דברים שונים . تُستعمل صفة بصيغة comparative للمقارنة بين شخصين، مكانين أو شيئين مختلفين . . If the adjective is short, we add - er to it אם שם התואר קצר, מוסיפים לו er - . إذا كانت الصفة قصيرة، فتضاف لها er - . adjective + er + than It is colder in Moscow than in Bangkok . If the adjective is long, we use more / less . אם שם התואר ארוך, משתמשים ב - more / less . إذا كانت الصفة طويلة، فتُستعمل more / less . more / less + adjective + than In Bangkok, the weather is more pleasant in the winter than in the summer . Translate the sentences into your language . A Pay attention to the words in bold . It is colder in Moscow than in Bangkok . . 1 In Bangkok, the weather is more pleasant in the winter than in the summer . . 2 B Choose what is true for you . 1 I think a sunny day is better than / worse than a rainy day . . 1 In the classroom, it is colder than / hotter than outside . . 2 My class is smaller than / bigger than my class last year . . 3 I am older than / younger than my best friend . . 4 Riding a bike is less dangerous than / more dangerous than swimming in the sea . . 5 I think English lessons are easier than / harder than math lessons . . 6 With a partner, talk about your answers 2 in exercise B1 . תרגמו את המשפטים . ترجموا الجمل . בחרו בתשובה הנכונה לגביכם . إختاروا الإجابة الصحيحة بالنسبة لكم . שוחחו על התשובות שלכם . تحدثّوا عن إجابتكم . 160 Grammar Spelling Rules page › 29 1 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר