עמוד:25

Reading You are going to read an article about Bangkok and Moscow . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ 3 PART city weatherstill warmice outsidefreezing cold have fun With a partner, talk about the pictures . 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . The woman likes to … I like to … Really ? I don’t like to … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصورتين . 23 Workbook, page › NEW Words B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . clothes cool dance ( v ) during festival event low remember pleasant sing wear tourist find out the rest Workbook, page 24 › Paris Rome 1 2 25 1 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר