עמוד:16

Present Simple : Yes / No Questions We use the Present Simple to ask and answer Yes / No questions about facts, habits and everyday actions . אנחנו משתמשים ב - Present Simple כדי לשאול ולענות על שאלות כן / לא בנוגע לעובדות, הרגלים ופעולות יומיומיות . تُستعمل صيغة Present Simple لطرح أسئلة وللإجابة عن أسئلة نعم / لا فيما يتعلّق بالحقائق والعادات والنشاطات اليومية . ? Do I / you / we / they verb the rest of the question Does he / she / it verb the rest of the question ? Do you like fish ? Yes, I do . / No, I don’t . Does she eat meat ? Yes, she does . / No, she doesn’t . Choose the correct word . Then answer D the questions . Does / Do you live in Haifa ? Do you live in Haifa ? Yes, I do . / No, I don’t . . 1 Does / Do your father make you sandwiches ? . 2 Does / Do you have a brother or sister ? . 3 Does / Do your mother speak English ? . 4 Present Simple : Wh - Questions We use the Present Simple to ask and answer Wh - questions about facts, habits and everyday actions . משתמשים ב - Present Simple כדי לשאול ולענות על שאלות Wh בנוגע לעובדות, הרגלים ופעולות יומיומיות . تُستعمل صيغة Present Simple لطرح أسئلة Wh وللإجابة عنها فيما يتعلّق بالحقائق والعادات والنشاطات اليومية . ? Wh - word do I / you / we / they verb the rest of the question does he / she / it verb the rest of the question ? What do you want for your birthday ? What does she eat for breakfast ? Wh - words : ) מי / مَن ( Who ) איפה / أين ( Where ) מה, באיזה / ما، في أي ( What ) למה / لماذا ( Why ) מתי / متى ( When ) איך / كيف ( How With a partner, ask and answer the E questions below . What do you usually wear on a cold day ? . 1 When do you usually finish school ? . 2 Where do you like to go on vacation ? . 3 בחרו את המילה הנכונה וענו על השאלות . إختاروا الكلمة الصحيحة فأجيبوا عن الأسئلة . שאלו וענו על השאלות . إسألوا أسئلة وأجيبوا عنها . What do you usually wear on a cold day ? Workbook, page 11 › I usually wear boots . Workbook, page 12 › 16

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר