עמוד:15

ALWAYS OFTEN USUALLY SOMETIMES NEVER Present Simple : Time Expressions We use time expressions to show when and how often something happens . אנחנו משתמשים בביטויי זמן כדי להביע מתי ובאיזו תדירות משהו מתרחש . تُستعمل ظروف الزمان للتعبير عن وقت وتكرار حدوث حدث . . If the time expression is only one word, it comes before the verb אם ביטוי הזמן כולל מילה אחת בלבד, הוא יבוא לפני הפועל . إذا شمل ظرف الزمان كلمة واحدة فقط، فسيظهر قبل الفعل . never sometimes often usually always It never snows in Eilat . If the time expression has more than one word, it can come at the beginning or end of the sentence . אם ביטוי הזמן כולל יותר ממילה אחת, הוא יכול לבוא בתחילת המשפט או בסופו . إذا شمل ظرف الزمان أكثر من كلمة واحدة، فسيظهر في بداية الجملة أو في نهايتها . every day on Friday twice a week in the morning in the summer Every day , I hang out with my friends . The boys play soccer twice a week . C Look at the graph . What do Ben and 1 מה בן ועומר תמיד עושים ביום שישי ? ? Omer always do on Friday ماذا يعمل بن وعومر دائمًا في يوم الجمعة؟ . Use the graph to complete the sentences below 2 Ben often … . Ben often does homework on Friday . . 1 Omer never … . . 2 Ben never … . . 3 Omer sometimes … . . 4 Ben and Omer usually … . 5 השלימו את המשפטים . أكملوا الجمل . FRIDAY Meet Friends Do Homework Play Soccer Watch a Movie Ben Ben Ben Ben Omer Omer Omer Omer Workbook, page 10 › תמיד / دائمًا בדרך כלל / عادة לעתים קרובות / كثيرًا ما، مرارًا לפעמים / أحيانًا אף פעם לא / أبدًا 15 1 1 UNITPART

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר