עמוד:14

Gram mar Present Simple : Positive and Negative We use the Present Simple for facts, habits and everyday actions . משתמשים ב - Present Simple כדי לתאר עובדות, הרגלים ופעולות יומיומיות . تُستعمل صيغة الـ - Present Simple للتعبير عن الحقائق، العادات والأعمال اليومية . POSITIVE I / You / We / They verb the rest of the sentence . He / She / It verb + s the rest of the sentence . I like pizza . She likes pizza . NEGATIVE I / You / We / They don’t verb the rest of the sentence . He / She / It doesn’t verb the rest of the sentence . I don’t like pizza . She doesn’t like pizza . POSITIVE Choose the correct answer . A About 8 . 5 million people live / lives in Switzerland . . 1 Switzerland has / have many mountains and rivers . . 2 In winter, it often snow / snows in Switzerland . . 3 There is / are many things to do in Quito . . 4 In Ecuador, people speak / speaks Spanish . . 5 In Ecuador, the school year start / starts in April . . 6 NEGATIVE Complete the sentences in your notebook . B Use the verbs below and your own words . know like have go play work I don’t … . . 1 My friend doesn’t … . . 2 We don’t … . . 3 My neighbor doesn’t … . . 4 They don’t … . . 5 My dad doesn’t … . . 6 בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . השלימו את המשפטים . أكملوا الجمل . 159 Grammar Spelling Rules, page › Workbook, page 8 › 14

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר