עמוד:9

NOW READ The first webpage post you are going to read is from C קיראו וענו על השאלות . . Hugo . Read his post and answer the questions إقرأوا وأجيبوا عن الأسئلة . 1 HUGO || My name is Hugo . I live in Quito, the capital city of Ecuador . It is a beautiful country in South America with mountains and rivers . We don’t have winter or summer . We usually have nice weather – not too cold and not too hot . What is the weather in your country ? Is it hot or cold ? I like to hang out 2 with my friends . We often play soccer . What do you like to do in your free time ? January 5 | 15 : 49 ▼ forum | home | board | gallery TEENs click Choose the correct answer . 1 Hugo lives in . . . . . 1 a . Quito b . a mountain In Ecuador, the weather is usually . . . . . 2 a . bad b . nice Hugo likes to play . . . with his friends . . 3 a . soccer b . tennis Correct the sentences below . 2 Ecuador is beautiful because it has big cities . . 1 In Ecuador, it is always summer . . 2 The weather is usually too hot or too cold in Quito . . 3 Answer the questions that Hugo asks 3 in his post . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . תקנו את המשפטים למטה . صحّحوا الجمل . ענו על השאלות שהוגו שואל בפוסט שלו . أجيبوا عن الأسئلة التي يسألها هوغو في البوست خاصّته . להסתובב / أتسكع hang out 2 עיר בירה / عاصمة capital city 1 9 1 UNITPART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר