עמוד:41

person quickly remember road show ( v ) make it ( to somewhere ) mountain outside pleasant sing smile ( v ) soon still strong rescue ( v ) river safe ( adj ) sailor ship suddenly summer vacation sun take a picture the first time the other side tree understand until You’re welcome . wear snow ( v ) sunny the rest tired tourist visit ( v ) warm was born weather wet worried YOUR TASK Create a fact file for a country of your choice . Go to the Guidelines and Checklist on page 160 of the Workbook . • Choose the TWO correct answers . C You can visit a castle / an island / clothes . . 1 You can see snow / ice / dreams in the mountains . . 2 You can climb a tree / smile / mountain . . 3 Tourists like to go to hospital / take pictures / go for a hike . . 4 Choose the correct answer . D Your bag is heavier / heaviest than mine . . 1 This is the worse / worst movie of the year . . 2 Humus is the most popular / more popular than food in Israel . . 3 My camera is the best / better than yours . . 4 What do you and your friend do in the E summer vacation ? Write three sentences . I My friend We usually always never often watch a movie . meet friends at the mall . go to the swimming pool . go to the fun park . play video games . בחרו את שתי התשובות הנכונות . إختاروا الإجابتين الصحيحتين . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . כיתבו שלושה משפטים . أكتبوا ثلاث جمل . 38 Workbook, Review Unit 1, page › 41 1 UNITREVIEW

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר