עמוד:40

Review Band I a few a long time anyone arrive can’t wait Expansion a rainy day amazing at last boat change ( v ) cool country do something enough fall ( v ) castle city climb ( v ) clothes dance ( v ) find out I’m ) fine ( first free time get better get sick dangerous dream ( n ) during event festival go back go on a trip high hot house inside finally freezing cold fun park give up go for a hike leave let’s hope let’s wait and see life nice on the way hospital ice island low A Translate the expressions into English . 1 זמן רב / منذ زمن طويل . 1 נולד / وُلِد . 2 אחדים / عدّة، بعض . 3 בואו נקווה / فلنأمل . 4 למצוא, לגלות / يجد، يكتشف . 5 Complete the sentences with the English 2 expressions in exercise A1 . Lior … on May 14, 1978 . . 1 Did you wait … for your friend ? . 2 Can you please … when the next bus arrives ? . 3 I was in New York for … days . . 4 We have a party at the park tomorrow . … it doesn’t rain . . 5 Which word does NOT belong in B each category ? People ship sailor tourist . 1 Weather pleasant tired nice . 2 Summer vacation free time go on a trip school year . 3 Feelings excited worried quickly . 4 תרגמו את הביטויים לאנגלית . ترجموا العبارات للإنجليزية . השלימו את המשפטים עם הביטויים מתרגיל A1 . أكملوا الجمل بالعبارات من تمرين A1 . איזו מילה אינה שייכת לכל קטגוריה ? أي كلمة غير تابعة لكلّ مجموعة؟ 40

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר