עמוד:240

. _______________ a . Many sea animals live at the dolphinarium in b . There are many drawings on the desert floor in _______________ . c . You can help save the rainforests in _______________ . d . There are many colorful tulips at the flower park in _______________ . e . Mud from the Dead Sea in _______________ is healthy for your skin . f . Kids can be dentists and bakers at Kidzania in _______________ . g . You can build anything from snow at the snow festival in _______________ . h . It is really fun to ride a kayak on the river in _______________ . Write . . 3 * * כתבו את שם הארץ שכל משפט מתאר . העזרו במחסן המילים ובעמודים 212 - 213 בספר הלימוד . اكتبوا اسم الدولة التي تصفها كل جملة . استعينوا بالصفحات 212 - 213 من الكتاب التعليمي وبمجمع الكلمات . Japan l Israel l Peru l Holland Complete . . 2 * * השלימו את המשפטים בעזרת המילים מתרגיל 1 . أكملوا الجُمل بمساعدة الكلمات من التمرين 1 . . _____________________ a . You can decorate many things with b . You can put _____________________ from the Dead Sea on your face and body . c . You need paddles to move the _____________________ in the water . d . The _____________________ is a very hot and dry place . e . There is a big _____________________ at the snow festival . f . A _____________________ fixes your teeth . After Course Book page 214 kayakice sculpture dentist desert dried flowersmud a b c d e f Match . . 1 * התאימו בין המילים לבין התמונות . لائموا بين الكلمات والصور . 240

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר