עמוד:236

. Complete * * השלימו את המילים החסרות בשיר של מרי . העזרו במחסן המילים . أكملوا الكلمات الناقصة في قصيدة ميري . استعينوا بمجمع الكلمات التالي . 210 After Course Book page swim l sings l laughs l fun l children l me l white Circle . . 2 * הקיפו את המשפט שאינו מתחרז . ضعوا دائرة حول الجملة التي ليست لها نفس القافية . . a . I like to drink tea d . The water is free . b . No coffee for me . c . The drink is for you . Color . . 1 * צבעו כל צמד מילים מתחרזות בצבע אחר . لوّنوا كل زوج من الكلمات التي لها نفس القافية بلون واحد . 210 After Course Book page cried sunnycry nose meat rhyme eat rose hide sightfunny fly time write by Mary Smith A Child Like Me 3 1 There is a girl in Holland, Who __________ at funny things, And a boy here in England Who is happy when he __________ . There is a child like me in Japan, Who likes to read and write, And a child like me in Holland, Who likes the color __________ . 4 2 There is a kid like me in Peru, Who likes to __________ and run, And a child like me in Israel Who likes to have some __________ . Because I am just like other __________ Wherever they may be, So far away but oh, so close, They are just like __________ ! 236

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר