עמוד:196

סמנו ב - ✔ את העמודות הנכונות . ضعوا إشارة ✔ في العمود الملائم لكل جملة . . Tick . 2 * * Which tour is it ? Bike with Mike Tulip Tour Art and More a . You sleep on a boat . 3 3 b . It is for three days . c . You can see the tulip fields . d . You visit museums . e . It is not a tour for kids . f . It costs more than 002€ . g . It is the longest tour . h . You learn some history . Find . . 1 * מצאו את המילים בעלוני המידע בעמוד 174 בספר הלימוד וכתבו אותן באנגלית . جدوا الكلمات التالية في نشرات المعلومات في الصفحة 174 من الكتاب التعليمي، واكتبوها باللغة الإنجليزية . 175 After Course Book page a . ________________ b . ________________ c . ________________ d . ________________ family משפחה عائلة שווקים أسواق מסעדות مطاعم לישון ينام ________________ . e f . ________________ g . ________________ h . ________________ שדות حقول אמנות فن מוזיאונים متاحف מבוגרים بالغون، كبار . a . Read and answer . 3 * * * קראו את המודעה וענו על השאלות . اقرأوا الإعلان، وأجيبوا عن الأسئلة . . Join us for three fun riding days around Amsterdam To order, call John at 223 - 8659 A tour for the whole family ! Visit flower parks, art museums and houses near the canal . Ride your bikes during the day, sleep on a large houseboat at night . b . Circle . * * * לאיזה סיור המוזכר בעמוד 174 בספר הלימוד המודעה מתיחסת ? הקיפו את התשובה הנכונה . عن أي جولة مذكورة في الصفحة 174 من الكتاب التعليمي يتحدث الإعلان؟ ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة . . . . The ad is for i .  Bike with Mike ii .  Tulip Tour iii .  Art and More 196

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר