עמוד:192

170 After Course Book page NEW Words A BEAUTIFUL COUNTRY Circle . . 1 * הקיפו את המילה הנכונה . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة . . Find , circle and write . 2 * הקיפו את המילים וכתבו כל אחת ( באותיות קטנות ) ליד פירושה . ضعوا دوائر حول الكلمات التي تجدونها، واكتبوا كل واحدة ( بأحرف صغيرة ) بجانب معناها . I DEAFLATNEIGHBORROYA L C O V ERLANDEASY קל سهل ______________ . e קרקע أرض ______________ . f שטוח مسطّح ______________ . g לכסות يغطّي ______________ . a רעיון فكرة ______________ . b שכן جار ______________ . d מלכותי مَلَكيّ ______________ . c ba royal l painter l gardener neighbor l painter l boat e city l idea l land c painter l flat l mountain d royal l cover l easy 192

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר