עמוד:227

U n it 5 W EL C O M E to H O LL A N D ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . . b . Answer * * Who is the book about ? _________________________________________ . 1 _______________________ ? ( מתרחש يَحْدُث ( Where does the book take place . 2 Why is Hans a hero ? . 3 ______________________________________________________________ Does Mary like the book ? Copy the sentence that tells you . . 4 ______________________________________________________________ After Course Book page 202 Word Review 4 bathroom bedroom beginning cry end happen hero hide kitchen last living room middle sink sound staircase suddenly b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Circle and write . 2 בכל קבוצה, הקיפו את המילה שאינה שייכת . הסבירו מדוע בשפתכם . في كل مجموعة، ضعوا دائرة حول الكلمة التي لا تنتمي . اشرحوا السبب بلغتكم . bathroom bedroom kitchen suddenly a last cry c hide middle beginning end b sound a . ______________________________________________________________ b . ______________________________________________________________ c . ______________________________________________________________ Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 227

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר