עמוד:224

197 After Course Book page LET'S READ A STORY ! NEW Words a . h r b . h pp n c . s nd d . b g nn ng e . cr f . m ddl g . s dd nl Complete . . 1 * השלימו את אותיות התנועה . أكملوا الحروف الصوتية . . Write . 3 * * * צרו משפטים . זכרו להוסיף נקודה בסיום כל משפט . قوموا بتأليف جُمل . تذكروا أن تضعوا نقطة في نهاية كل جملة . a . of water / I hear / the sound ______________________________________________________________ b . cry / They / for help ______________________________________________________________ c . of the room / There is / in the middle / a chair ______________________________________________________________ d . Suddenly / to rain / it started ______________________________________________________________ e . is funny / The end / of the book ______________________________________________________________ I hear the sound of water . Write . . 2 * * כתבו את המילים מתרגיל 1 ליד פירושן . اكتبوا كلاً من الكلمات من التمرين 1 بجانب معناها . לפתע  فجأة צליל صوت לזעוק يصرخ התחלה بداية ________________ . a b . ________________ c . ________________ d . ________________ e . ________________ f . ________________ g . ________________ לקרות يَحْدُث אמצע وسط גיבור بطل 224

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר