עמוד:221

. Think and write . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . U n it 5 W EL C O M E to H O LL A N D b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . 3 Word Review After Course Book page 193 add artist biography cup dark decide decorate doll facts himself job made from mix painting parade plant pour press pretty pump seed soil spoon tulip type wait wind windmill Circle . . 2 a . Paper is made from seeds . b . You can plant flowers in the garden . c . If you mix red and white, you get pink . d . Some artists show their work in a museum . e . There is only one type of tulip in Holland . הקיפו את המשפטים הנכונים . ضعوا دوائر حول الجُمل الصحيحة . . Answer and write . 3 a . Who is your favorite artist ? I like ___________________________________________________________ . b . Which famous painting do you know ? I know _________________________________________________________ . c . What facts do you now know about Holland ? Write one fact . I know _________________________________________________________ . השלימו את התשובות לגבי עצמכם . أكملوا الإجابات من وجهة نظركم . 221

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר