עמוד:220

. Write . 3 * * * تمعنوا بريك وميري . اكتبوا أربع جُمل تصف كلاً منهما . استخدموا ضمائر المُلكية his, her, their . استعينوا بمجمع الكلمات التالي . התבוננו בריק ובמרי . כתבו שלושה משפטים המתארים כל אחד מהם . השתמשו בכינויי שייכות his , her , their . העזרו במחסן המילים . ___________________________________________________________ : Example ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ His hair is short . short l long l the same hair l pants l hat l head l hand l back l sandals l camera a . You have a cute dog . _________ dog is sitting on my foot . b . We are learning English . _________ teacher is Mrs . Smith . c . Look at John’s balloon ! _________ balloon is flying away . d . Mary has a webcast . _________ webcast is very interesting . e . They don’t live on land . _________ houseboat is on the water . f . I am Nancy . _________ last name is Goodman . Complete . . 2 * * השלימו את המשפטים בעזרת כינויי שייכות . أكملوا الجُمل بمساعدة ضمائر الملكية . 220

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר