עמוד:217

U n it 5 W EL C O M E to H O LL A N D Copy . . 4 * * * קראו את הביוגרפיה בעמוד 189 בספר הלימוד . העתיקו את המשפט האומר ש . . . . اقرأوا السيرة الذاتية في الصفحة 189 من الكتاب التعليمي . انسخوا الجُملة التي تقول أن . . . . a . Vincent van Gogh drew all the time ______________________________________________________________ b . Van Gogh’s first job was not as an artist . ______________________________________________________________ c . There are many paintings of van Gogh . ______________________________________________________________ d . His paintings were not famous at first . ______________________________________________________________ e . Van Gogh’s paintings cost a lot of money . ______________________________________________________________ He painted all day and all night . After Course Book page 190 a . Read and answer . . 1 * קראו את המשפט וענו על השאלה . اقرأوا الجملة، وأجيبوا عن السؤال . A Dutch artist named Escher drew this drawing . Which animals can you see ? ________________ ,________________ b . Read . * * צייר הולנדי בשם אשר צייר את הציור הזה . קראו את הביוגרפיה של אשר . رسام هولندي اسمه إيشر قد رسم هذه اللوحة . اقرأوا السيرة الذاتية لإيشر . M . C . Escher BIOGRAPHY M . C . Escher was born in Holland in 1898 . He had three brothers . He was not a good student at school . He only liked music, drawing and carpentry . ) נגרות نجارة ( When he grew up, he went to an art school . He learned graphic arts After finishing school, Escher traveled all over Europe . . ) אומנויות גרפיות فن الحفر ( חיתוכי עץ ( He drew many drawings on his trips . Later, he made woodcuts from his drawings . ) طباعة رسوم محفورة على الخشب 217

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר