עמוד:207

U n it 5 W EL C O M E to H O LL A N D Match . . 1 * התאימו בין המילים לבין התמונות . لائموا بين الكلمات والصور . . Listen again and write . 2 * * האזינו שנית וכתבו או p arade או p ark בהתאם למה שלמדתם על שני המקומות . أصغوا مرة أخرى، واكتبوا parade أو park وفقاً لما تعلمتم عن المكانين . ________________ . a . There are many cars decorated with flowers b . You can ride a boat on the river . ________________ c . There is a big windmill . ________________ d . People like to decorate their boats . ________________ e . You can see many kinds of tulips . ________________ After Course Book page 184 Answer . . 3 * * * ענו על השאלות לגבי עצמכם . أجيبوا عن الأسئلة من وجهة نظركم . ? a . Do you like flowers ? Which ______________________________________________________________ b . When do you buy flowers ? ______________________________________________________________ c . What can you do with flowers ? ______________________________________________________________ river l tulip l doll l boat l parade l windmill a b c ______________ ______________ ______________ d e f ______________ ______________ ______________ 207

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר