עמוד:203

U n it 5 W EL C O M E to H O LL A N D Circle . . 2 * * הקיפו את המילה הנכונה . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة . . a . He is the boat / noisy / owner of this new car b . Shhh ! You are too quiet / noisy / tall . c . There is a lot of room / country / calm on the bus today . d . A houseboat is like a normal / calm / tall house . Complete the sentences . . 3 * * * a . I am the owner of _____________________________________ . b . It is noisy when _____________________________________ . c . A houseboat does not have ___________________________________ . d . When the house is quiet I like to ________________________________ . השלימו את המשפטים לגבי עצמכם . أكملوا الجُمل من وجهة نظركم . 181 After Course Book page Complete and write . . 1 * أكملوا الحروف الناقصة . ثم اكتبوا معاني الكلمات بلغتكم . استعينوا بالقطعة الموجودة في الصفحة 181 من الكتاب التعليمي . השלימו את האותיות החסרות . אחר כך, כתבו את פירושי המילים בשפתכם . היעזרו בקטע בעמוד 181 בספר הלימוד . c __ n __ l ho __ seb __ __ t __________________________ eigh __ ors __ n __ __ sy __________________________ q __ ie __ boa __ __________________________ a e c b f d 203

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר