עמוד:202

. b . Draw and write * ارسموا بيتكم . اكتبوا كلمتين تصفانه . استخدموا كلمات مجمع الكلمات من التمرين a 1 . ثم اكتبوا جُملة على الصورة . ציירו את ביתכם . כתבו שתי מילים המתארות אותו . השתמשו במילים במחסן המילים בתרגיל a 1 . אחר כך כתבו משפט על התמונה . ____________________________________ _____________ _____________ ____________________________________ Example : tall, wide My house is tall and wide . a . It was expensive to build a house . _____________ b . The houses near the canal are wide . _____________ c . There are hooks on the doors . _____________ d . The hooks help to pull furniture up . _____________ e . The furniture can break the windows . _____________ l _________________________________________________________________ l _________________________________________________________________ Write True or False . . 2 * * اكتبوا ( True ) إذا كانت الجملة صحيحة أو ( False ) إذا كانت خاطئة، وفقاً للمحادثة التي سمعتموها . صحّحوا الجُمل الخاطئة . כתבו האם המשפטים נכונים ( True ) או לא נכונים ( False ) לפי הדיאלוג ששמעתם . תקנו את המשפטים הלא נכונים . . Choose . 3 * * * בחרו את התשובה הנכונה . اختاروا الإجابة الصحيحة . a . Why are the houses tall and narrow ? i . Houses are cheap to build . ii . Houses are expensive to build . iii . Houses need to be pretty . b . Why are there hooks on top of the houses ? i . to help bring people up ii . to break a window iii . to help bring furniture up After Course Book page 181 Write . . 1 * כתבו את המילים לפי סדר ה - ABC . כתבו את פרושן . اكتبوا الكلمات وفقاً لترتيب الـ ABC . ثم اكتبوا معانيها . NEW Words houseboat l normal l owner l calm l noisy l room l quiet רגוע هادئ calm _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ _________ ____________ 202

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר