עמוד:201

U n it 5 W EL C O M E to H O LL A N D Write . . 3 * * כתבו את המילה ההפוכה . اكتبوا نقيض الكلمة . ______________ short ______________ narrow ______________ far Complete . . 4 * * * השלימו את המשפטים עם המילים החדשות מתרגיל 1 . أكملوا الجُمل بالكلمات الجديدة من التمرين 1 . . _______________ a . Tables, chairs and beds are b . The cup is made from glass . It can _______________ . c . I am short, but my sister is _______________ . d . Their houseboat is on the _______________ . e . We need to _______________ where the bike tour is . close l tall l wide l narrow l short interesting l small l big l beautiful l old After Course Book page 180 a . Write . . 1 * اكتبوا ثلاث كلمات تصف البيوت في كل صورة . يمُكن استخدام كل كلمة أكثر من مرة واحدة . כתבו שלוש מילים המתארות את הבתים בכל תמונה . אפשר להשתמש בכל מילה יותר מפעם אחת . 1 5 4 3 2 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 201

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר