עמוד:187

U n it 4 W EL C O M E to P E R U Answer . . 3 * * * ענו על שתי שאלות . أجيبوا عن سؤالين . ? in Peru . What can you find there ) בתי גידול بيئات ( a . Name three habitats ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ b . How are you different from the Incas ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ c . Why are animals in the rainforest in danger ? How can people help ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ d . The phoenix and the birds helped the rainbow . Describe a time you helped a friend . ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ c . Write about a poor Inca boy . ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ d . Write about one animal in the rainforest . ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ e . What is a folktale ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 187

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר