עמוד:185

U n it 4 W EL C O M E to P E R U Write sentences . . 3 כתבו לפחות שלושה משפטים . השתמשו בטבלה . اكتبوا ثلاث جُمل على الأقل . استعينوا بالجدول . This story My friends I have to We The rainbow clean celebrate is are going the new year in September . very boring . colorful . to the city center now . my room today . l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ Write . . 4 תרגמו את המשפטים לשפה שלכם . ترجموا الجُمل التالية للغتكم . . a . We celebrate the holiday with our family __________________________________________________________________ b . Of course, I want to come with you ! __________________________________________________________________ c . I read my little sister a story before she goes to sleep . __________________________________________________________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Circle and write . 2 הקיפו את המילה שאינה שייכת בכל קבוצה . הסבירו מדוע בשפתכם . في كل مجموعة، ضعوا دائرة حول الكلمة التي لا تنتمي . اشرحوا السبب بلغتكم . best rainbow b boring dirty worried holiday c center storyspeak thank a again celebrate a . ____________________________________________________________________ b . ____________________________________________________________________ c . ____________________________________________________________________ 185

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר