עמוד:182

. b . Choose * הקיפו את התשובה הנכונה . העזרו בעמוד 159 בספר הלימוד . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة . استعينوا بالصفحة 159 من الكتاب التعليمي . ? How are the birds the same i . They are all real . ii . They are all colorful . iii . They can all fly . iv . They are all magical . Circle . . 3 * * הקיפו את המשפט שאינו נכון . ضعوا دائرة حول الجملة الخاطئة . . a . A folktale is an old story b . A folktale is a true story . c . People tell folktales to their kids . d . Many countries have folktales . Complete . . 2 * * השלימו את המשפט בהתאם לסיפור ובהתאם לתרגיל 1 . أكملوا الجُملة وفقاً للقصة، ووفقاً للتمرين 1 . . The _________________ is different from the other birds It is not _________________ . After Course Book page 163 a . Write . . 1 * כתבו את שמות הציפורים . اكتبوا أسماء الطيور . __________________ 3 2 1 __________________ __________________ 182

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר