עמוד:180

. a . I always eat / am eating bananas for breakfast b . The dogs run / are running at the moment . c . Many people usually wear / are wearing costumes in Peru . d . Right now she speaks / is speaking English . e . We don ’ t sleep / are sleeping on the floor every day . Circle . . 2 * * Write . . 3 * * * הקיפו את הצורה הנכונה של הפועל בכל משפט . ضعوا دائرة حول الصيغة الصحيحة للفعل في كل جملة . כתבו ארבעה משפטים בהווה פשוט וארבעה משפטים בהווה ממושך מתוך התמונה . اكتبوا عن الصورة التالية أربع جُمل بصيغة المضارع البسيط، وأربع جُمل بصيغة المضارع المستمر . ________________________________________________________ : Example _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ The boy likes to take pictures . He is taking a picture of a parrot now . 180

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר