עמוד:179

U n it 4 W EL C O M E to P E R U Write . . 4 * * כתבו את המאכלים הנכונים מתרגיל 3 . اكتبوا أسماء الأطعمة الصحيحة من التمرين 3 . . Find and write . 5 * * * העתיקו משפט מתוך הקטע בעמוד 154 המספק את המידע הבא : انسخوا جملة من القطعة الموجودة في الصفحة 451، تعطي معلومات عن كل من الجُمل التالية . . a . There are many different languages in Peru ______________________________________________________________ b . There are some shops in the center of Lima . ______________________________________________________________ c . People can sing and dance at the festivals . ______________________________________________________________ d . You can eat special food at the food festival . ______________________________________________________________ Many monkeys are jumping from tree to tree . ____ . 1 They always go to the mountains on Sundays . ____ . 2 The birds are flying above the trees . ____ . 3 The people are wearing colorful clothes . ____ . 4 Many people play music at the festival . ____ . 5 He is selling fruit on the corner . ____ . 6 a . Circle . . 1 * הקיפו את הפועל בכל משפט . ضعوا دائرة حول الفعل في كل جملة . . b . Write اكتبوا PrP إذا كانت الجملة مكتوبة بصيغة المضارع المستمر . واكتبوا PrS إذا كانت الجملة مكتوبة بصيغة المضارع البسيط . כתבו PrP אם המשפט כתוב בזמן הווה ממושך . כתבו PrS אם המשפט כתוב בזמן הווה פשוט . PrP After Course Book page 157 I love sweet foods . I want __________________ . a I love potatoes and avocados . I want to eat _________________________ . b I want something healthy . I want vegetables . I can eat . ____________________________ c I want to eat something hot with corn . I will eat . _____________________________ d 179

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר