עמוד:178

. Complete and write . 2 * * أكملوا الجُمل . يمُكن أن تستعينوا بالصفحة 154 من الكتاب التعليمي . ثم اكتبوا حرف الجُملة الملائمة من التمرين 1، التي تكمّل الفكرة . השלימו את המשפטים . ניתן להתייחס לעמוד 154 בספר הלימוד . אחר כך, כתבו את האות של המשפט מתרגיל 1 שממשיך את הרעיון . 155 After Course Book page I live in the capital ________________ , Lima . . 1 ___ We ______________ Spanish and Quechua . . 2 ___ There are over 3,000 ______________ every year . . 3 ___ I love to ______________ Ocopa . It is made from . 4 ___ olives and eggs . , ______________ We wear colorful ______________ at the festivals . . 5 ___ cityc Write . . 3 * الناس في البيرو يحبون الأكل والطبخ . اقرأوا أسماء أربعة أطعمة معروفة في البيرو . اكتبوها بلغتكم . אנשים בפרו אוהבים לאכול ולבשל . קראו ארבעה מאכלים ידועים בפרו . כתבו אותם בשפתכם . ______________________________________ a . potatoes with avocado dip b . quinoa and vegetable salad _____________________________________ c . honey quinoa bread ____________________________________________ d . corn and chicken soup __________________________________________ Number . . 1 * מספרו את משפטי הנושא לפי הסדר הנכון לפי הקטע בעמוד 154 בספר . أكملوا جُمل المواضيع بالترتيب الصحيح، وفقاً للقطعة الموجودة في الصفحة 154 من الكتاب التعليمي . . a . There are many festivals in Peru ___ b . People in Peru love to make new foods . ___ c . Plaza Mayor is the center of Lima . ___ d . People speak different languages in Peru . ___ 178

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר