עמוד:176

3 Word Review breathe carpet fur furry insects kinds large lazy leaves medicine paper short skin strange strong tail think wings wood After Course Book page 152 ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . a . Circle True or False . 2 הקיפו האם המשפטים נכונים ) True ( או לא נכונים ) False ( . ضعوا دائرة حول True أو False في كل جملة . People write letters on wood . True / False . 1 We don't need oxygen to breathe . True / False . 2 A lazy person works hard . True / False . 3 There are many strange animals in a rainforest . True / False . 4 b . Write . תקנו את המשפטים השגויים בתרגיל a 2 וכתבו אותם בשורות הבאות . صحّحوا الجُمل الخاطئة في التمرين a 2، واكتبوها على السطور التالية . ____________________________________________________________________ l l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ Answer and write . . 3 השלימו את התשובות לגבי עצמכם . أكملوا الأجوبة من وجهة نظركم . ? a . What do you think will happen to the rainforests I think __________________________________________________________ . b . How many kinds of trees do you know ? Name them . I know _________________________________________________________ . Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 176

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר