עמוד:174

. Tick . 3 * * סמנו ב - ✔ את הטורים המתאימים לפי הכתבה בעמוד 150 בספר הלימוד . ضعوا إشارة ✔ في العمود الملائم لكل جملة، وفقاً للمقال في الصفحة 150 من الكتاب التعليمي . Which animal is it ? Saki monkey Toucan Puma a . It is furry . 3 3 b . It can jump . c . It is big . d . It can run very fast . e . It eats other animals . f . It has fur on its face . g . It is a dangerous animal . h . It eats fruit from the trees . i . It lives in forests and in deserts . Match and write . . 4 * * * لائموا بين كل صفة والاسم المناسب لها . اكتبوا خمس جُمل على الأقل تحوي التركيبات التي نتجت لديكم . توجد أكثر من إجابة ممكنة واحدة . התאימו בין מילת תואר לבין שם עצם . כתבו לפחות חמישה משפטים עם הצירופים שיצרתם . יש יותר מתשובה אפשרית אחת . ___________________________________________________________ : Example l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ long tail : A horse has a long tail . Remember ! The adjective comes before the noun . long soft strongnose boy short colorfultail wings sand heavylazy spottedbox fur legs 174

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר