עמוד:172

. Answer . 4 * * * ענו על השאלות לפי הטקסט בעמודים 146 - 147 בספר לתלמיד . أجيبوا عن الأسئلة وفقاً للقطعة الموجودة في الصفحات 147 - 146 من الكتاب التعليمي . . a . What does the rainforest give people ? Write FOUR things _______________ _______________ _______________ _______________ b . Where do animals live in the rainforest ? ___________________ ___________________ ___________________ c . Why is the rainforest in danger ? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ NEW Words Write . . 1 * כתבו שתי מילים ממחסן המילים מתחת לכל בעל חיים . اكتبوا كلمتين من مجمع الكلمات التالي تحت كل حيوان . small l tail l strong l fur l wings l large After Course Book page 149 a _________________ _________________ b _________________ _________________ c _________________ _________________ d _________________ _________________ הקיפו את מילות התואר . ضعوا دوائر حول الصفات . . Circle . 2 * * strong lazy wings fur kinds rain small furry skin Complete . . 3 * * * השלימו את המשפטים בעזרת מילים ממחסן המילים . أكملوا الجُمل بمساعدة الكلمات التالية . . a . There is a _______________ elephant in the zoo b . There are 50 _______________ of birds in the rainforest . c . I am not tall . I am very _______________ . d . My brother loves to rest . He is very _______________ . e . When it ’ s hot and I run outside, my _______________ gets very red . kinds l lazy l strong l short l skin 172

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר