עמוד:170

בחרו לפחות שלוש מילים מתרגיל a 3 וכתבו משפט עם כל מילה . اختاروا ثلاث كلمات على الأقل من التمرين a 3، واكتبوا جملة على كل كلمة . 148 After Course Book page 3 ___________________ 4 ___________________ b . Choose and write . * * * __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Circle and match . . 1 * What can you see in the Amazon rainforest ? leaves . 1 trees . 2 games . 3 rain . 4 birds . 5 flowers . 6 buildings . 7 insects . 8 animals . 9 הקיפו את התשובות הנכונות . אחר כך התאימו אותן לתמונות . ضعوا دائرة حول الإجابات الصحيحة . ثم لائموا بينها وبين الصور . a b c e d f g 170

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר