עמוד:168

. Think and write . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 2 Word Review After Course Book page 144 a lot cook fix grow hard men old on the way poor question rest rich stones sunhat take care of trail women ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Match and write . 2 התאימו בין שני חלקי המשפטים וכתבו את המשפטים בקווים שלהלן . لائموا بين أجزاء الجُمل . ثم اكتبوا الجُمل الكاملة على السطور في الأسفل . ______________________________________________________________ . a b . ______________________________________________________________ c . ______________________________________________________________ d . ______________________________________________________________ e . ______________________________________________________________ a . There are many b . This question c . I’ m taking care of d . I need to rest e . We grow vegetables in our garden . . 1 __ my neighbor ’ s dog . . 2 __ stones on this trail . . 3 __ is very hard . . 4 __ in the afternoons . . 5 __ 168

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר