עמוד:166

. Answer . 3 * * ענו על השאלות לפי הקטע בעמודים 141 - 142 בספר הלימוד . أجيبوا عن الأسئلة وفقاً للقطعة الموجودة في الصفحات 142 - 141 من الكتاب التعليمي . ______________________  ? a . Do rich Inca boys go to school b . Do poor Inca boys go to school ? ______________________  c . Do poor Inca men wear earrings ? ______________________  d . Do rich Inca men work in the fields ? ______________________  e . Do farmers grow vegetables ? ______________________  f . Do poor Inca boys take care of animals ? ______________________  g . Do poor Inca women cook and clean ? ______________________  Yes, they do . Think ! Answer . . 4 * * * ענו על שאלה אחת לפי הקטע בעמודים 141 - 142 בספר הלימוד . أجيبوا عن سؤال واحد وفقاً للقطعة الموجودة في الصفحات 142 - 141 من الكتاب التعليمي . ? a . Do you think the poor people were happy ? Why or why not ______________________________________________________________ b . Do you think it was easy to be poor ? Why or why not ? ______________________________________________________________ c . Why did the poor people like festivals ? ______________________________________________________________ Write . . 2 * * כתבו משפט לכל תמונה . השתמשו בצורת הווה ממושך ובמילים מתרגיל 1 . اكتبوا جملة لكل صورة . استخدموا صيغة المضارع المستمر، واستخدموا كلمات من التمرين 1 . b d __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ a c __________________________ The farmers are working in __________________________ the field . __________________________ __________________________ 166

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר