עמוד:164

. Circle . 3 * * ماذا تعرفون عن ماتشو بيتشو من القطعة في الصفحة 361، والصفحات 131، 831، 139 من الكتاب التعليمي؟ ضعوا دوائر حول الجُمل الصحيحة . מה ידוע לכם על מאצ’ו פיצ’ו מהקטע בעמוד 163 ומעמודים ,131 138 - 139 בספר הלימוד ? הקיפו את המשפטים הנכונים . . a . The Incas built the city b . The Spanish built the city . c . The city is in the Andes Mountains . d . The city is in the Amazon rainforest . e . The Spanish did not find the city . f . An archeologist found the city . Number . . 4 * * * رتبوا الجُمل بالترتيب الصحيح . استعينوا بالقطعة الموجودة في الصفحة 163 وبالإطار الزمني في الصفحة 131 من الكتاب التعليمي . סדרו את המשפטים בסדר הנכון . היעזרו בקטע בעמוד 163 ובציר הזמן בעמוד 131 בספר הלימוד . . a . Many people come to visit Machu Picchu ___ b . The Spanish come to Peru . ___ c . He learns about the Incas from the stones . ___ d . An archeologist finds Machu Picchu . ___ e . There is a war . ___ 1 NEW Words Circle and write . . 1 * ضعوا دوائر حول الكلمات الجديدة . اكتبوا الكلمات بالإنجليزية ومعانيها على السطور في الأسفل . הקיפו את המילים החדשות . רשמו את המילים באנגלית ואת פירושן בשורות שלהלן . c o o k p oorwomenres t g r o w f i x t a k e c a r e o f After Course Book page 140 _______________ _ __ ______________ _______________ _ __ ______________ _______________ _ __ ______________ _______________ _ __ ______________ _______________ _ __ ______________ _______________ _ __ ______________ _______________ _ __ ______________ 164

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר