עמוד:161

U n it 4 W EL C O M E to P E R U Translate . . 2 תרגמו את המשפטים לשפה שלכם . ترجموا الجُمل التالية للغتكم . . a . Peru is in the continent of South America ______________________________________________________________ b . What is your problem ? ______________________________________________________________ c . The house is on the opposite side of the street . ______________________________________________________________ d . We finish school in the afternoon . ______________________________________________________________ e . Can you bring your laptop to class ? ______________________________________________________________ f . Do you know who the president of Peru is ? ______________________________________________________________ g . What time do we have to leave ? ______________________________________________________________ Word Review 1 Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . 137 After Course Book page ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . afternoon bathing suit boots bring cold continent cool dry flood hot know leave lost make sure mess opposite president problem raincoat war warm win ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمون معناها في هذه القائمة . 161

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר