עמוד:158

. . . It is summer in Peru in January because a . it is far . b . it is in the north half of the world . c . it is in the south half of the world . Circle . . 2 * * הקיפו את התשובה הנכונה . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة . 136 After Course Book page In Israel : . 1 * In Peru : لوّنوا بالأصفر أشهر فصل الصيف . ولوّنوا بالأزرق أشهر فصل الشتاء . توجد أشهر أكثر من اللازم . צבעו בצהוב את חודשי הקיץ . צבעו בכחול את חודשי החורף . ישנם יותר חודשים ממה שצריך . لوّنوا بالأصفر أشهر فصل الصيف . ولوّنوا بالأزرق أشهر فصل الشتاء . توجد أشهر أكثر من اللازم . צבעו בצהוב את חודשי הקיץ . צבעו בכחול את חודשי החורף . ישנם יותר חודשים ממה שצריך . January July March September May November February August April October June December January July March September May November February August April October June December a . The four seasons are _________________ , _________________ , and _________________ . _________________ b . Peru is in the _________________ half of the world . c . Israel is in the _________________ half of the world . d . In the mountains in Peru it is not so rainy in the _________________ . e . It usually rains in my country in the _________________ . Complete . . 3 * * * השלימו את המשפטים . أكملوا الجُمل . 158

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר