עמוד:157

U n it 4 W EL C O M E to P E R U Tick . . 4 * * * סמנו ב - ✔ את המשפטים הנכונים . ضعوا إشارة ✔ بجانب الجُمل الصحيحة . a  It is always cold in the desert c  The rainforest is not a dry place . d  You need a sunhat when it ’ s cold . b  You need to bring your books to school . After Course Book page 134 Draw . . 1 * ציירו את הבגדים להם מרי זקוקה . ارسموا الثياب التي تحتاجها ميري . . a . She needs a sunhat for the desert d . She needs a bathing suit for the beach . c . She needs a coat for the rain . b . She needs boots for the snow . a . The ____________________ is a very hot and dry place . b . There is lots of sand and water at the ____________________ . c . There are many trees in the ____________________ . d . There is snow on the ____________________ tops . Complete . . 2 * * השלימו את המשפטים . העזרו במחסן המילים . أكملوا الجُمل . استعينوا بمجمع الكلمات التالي . beach l desert l city l rainforest l mountain 157

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר