עמוד:153

U n it 4 W EL C O M E to P E R U התאימו את מספר התמונה למילה הנכונה . لائموا بين رقم الصورة والكلمة الصحيحة . . Match . 1 * build ____ archeologist ____ war ____ city ____ flood ____ a b edc Find and write . . 2 * * התבוננו במפה של דרום אמריקה וענו על השאלות . לאחר מכן צבעו לפי ההוראות . تمعنوا بخريطة أمريكا الجنوبية، وأجيبوا عن الأسئلة . ثم لوّنوا الخريطة وفقاً للإرشادات . 132 After Course Book page a . What is the biggest country ? Color it red . ___________________ b . Which big country is in the south ? Color it orange . ___________________ c . Peru is in the east / west of South America . Color Peru yellow . d . Which countries are north of Peru ? ,___________________ ___________________ Color them green . Circle True or False . . 3 * * * הקיפו True או False לפי המפה לעיל . תקנו את המשפטים הלא נכונים . ضعوا دائرة حول True أو False وفقاً للخريطة في الأعلى . صحّحوا الجُمل الخاطئة . a . Peru is bigger than Brazil . True / False b . Colombia is in South America . True / False c . Venezuela is to the north of Brazil . True / False d . Peru is to the west of Brazil . True / False e . Paraguay and Bolivia are to the south of Argentina . True / False l _______________________________________________________________ l _______________________________________________________________ 153

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר