עמוד:131

U n it 3 W EL C O M E to J A P A N b . Write . * * כתבו את המילים לעיל ליד פירושן . اكتبوا كل كلمة من كلمات التمرين السابق بجانب معناها . . Complete . 2 * השלימו את המשפטים בעזרת המילים במחסן המילים . أكملوا الجُمل بمساعدة مجمع الكلمات التالي . . 16 a . You can learn to drive from the __________________ of b . You can see manga comics __________________ Japan . c . I can't find my bag . Can you help me __________________ it ? d . Kia can __________________ me to speak Japanese . e . It is __________________ to learn your country's history . teach l important l all over l look for l age NEW Words MANGA TIME a . Find . . 1 * הקיפו את המילים בתשבץ האותיות . ضعوا دوائر حول الكلمات التالية في لغز الحروف . ALLOVEREYL CULTUREMIO IMPORTANTO TEACHVGOMK VERCAVEQPF NEBALLOWOO AGIETIMCTR look for l culture l age l all over l important l teach After Course Book page 112 כל מקום في جميع أنحاء، في كل مكان לחפש يبحث عن ללמד يعلّم חשוב مهم גיל عُمْر، سنّ תרבות ثقافة، حضارة ______________________ . 1 ______________________ . 2 ______________________ . 3 ______________________ . 4 ______________________ . 5 ______________________ . 6 131

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר