עמוד:130

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ . b . Write כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Write the word . 2 כתבו את המילים הבאות באנגלית . اكتبوا الكلمات التالية باللغة الإنجليزية . יקר باهظ، غالٍ למכור يبيع צלחת صحن، طبق ________________ . a b . ________________ c . ________________ d . ________________ e . ________________ f . ________________ לרקוד يرقص מסוכן خطير חמוץ حامض ______________________________________________________________ . a b . ______________________________________________________________ c . ______________________________________________________________ d . ______________________________________________________________ Match and write . . 3 התאימו בין שני חלקי המשפטים וכתבו את המשפטים . لائموا بين أجزاء الجُمل، ثم اكتبوا الجُمل الكاملة . a . There are many b . I want fried fish c . Fuji is the highest d . The city is famous for for the main course . . 1 __ mountain in Japan . . 2 __ its pottery and ceramics . . 3 __ snow festivals in Japan . . 4 __ Word Review 2 best climb climber dance dangerous dessert dinner expensive festival first course fried highest main course plate pottery and ceramics practice rocks sell side dish sour special spicy stick sweet top tour view After Course Book page 111 Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 130

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר