עמוד:126

. a . Read . 3 * * * קראו את הבלוג ואחר כך ענו על השאלות . اقرأوا المدوّنة، ثم أجيبوا عن الأسئلة . . Match . 2 * * התאימו בין השאלות לתשובות הנכונות לפי הראיון ששמעתם . لائموا بين الأسئلة والأجوبة الصحيحة وفقاً للمقابلة التي سمعتموها . a . Why do people climb mountains ? b . What is Mount Fuji ? c . What do you need to wear to climb a mountain ? d . Can you climb that mountain in the winter ? You need good shoes and . 1 warm clothes . They like to see the view . . 2 No, it is too cold and the . 3 snow is high . It is a volcano . . 4 mail about info news more AMo u n t ai n Cl i m b er ’s Bl o g Entry # 9 Mount Fuj i Hi, everyone . I am Steven and I am a mountain climber . I love to climb mountains . I love the sport and I love the view from the top . The weather at the top is very cold and windy . This week I am climbing Mount Fuji . I have a stick to help me climb . I am wearing warm clothes and good shoes . I also have some food and lots of water in my backpack . Mount Fuji is the highest mountain in Japan . It is also a volcano . You can see the mountain from Tokyo . It is big and beautiful . I am climbing with a group of ten climbers . We are very excited . I can take pictures from the mountain . You can see my pictures in my next blog . Here is a picture of me on top of Mount Blanc in France last year . 126

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר